Umowa o prace – formularze do pobrania

Kwestionariusz osobowy dla pracownika – PDF   wersja do edycji

Oświadczenie podwyższone KUP dot. pracowników zamiejscowych

PIT-2 wersja 7 (obowiązująca od 01.01.2022 r.),

Wniosek pracownika o wypłacanie wynagrodzenia w gotówce – PDF ,  wersja do edycji  (*dot. jeżeli wynagrodzenie wypłacane będzie gotówką)

Oświadczenie pracownika do Funduszu Pracy (*dotyczy zatrudnienia na niepełny etat)

Deklaracja o rezygnacji z PPK (*dotyczy osób do 55 lat)

 Wniosek o zawarcie umowy PPK (*dotyczy osób od 55 lat)

Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej – PDF ,  wersja do edycji  (*dot. jeżeli pracownik wnioskował)

 

Wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodów – PDF wersja do edycji  (*dot. jeżeli pracownik wnioskował)

Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczki na podatek – PDF wersja do edycji  (*dot. jeżeli pracownik wnioskował)

Wniosek zgłoszenia członka rodziny do ubezp. zdrowotnego ZUS ZCNA – PDF wersja do edycji

Oświadczenie pracownika o opiece nad dzieckiem do 14 lat – PDF ,   wersja do edycji

Wniosek o niepobieranie zaliczek – PDF,  (*dot. jeżeli pracownik wnioskował)

Oświadczenie ulga dla pracujących emerytów – PDF wersja do edycji  (*dot. jeżeli pracownik złożył)

Oświadczenie ulga dla rodzin – PDF wersja do edycji  (*dot. jeżeli pracownik złożył)

Oświadczenie ulga na powrót – PDF wersja do edycji  (*dot. jeżeli pracownik złożył)

 

 

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie – PDF  wersja do edycji

Skierowania na badania lekarskie – PDF   wersja do edycji

Informacja dotycząca równego traktowania – PDF,   wersja do edycji

Informacja o warunkach zatrudnienia Wypłata do końca miesiąca – PDF wersja do edycji

Informacja o warunkach zatrudnienia Wypłata do 10tego kolejnego miesiąca – PDF wersja do edycji

Klauzula informacyjna RODO – PDF  wersja do edycji

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – PDF ,  wersja do edycji

Oświadczenie zapoznania się pracownika z treścią regulaminu pracy, informacją pracowniczą, treścią przepisów i zasad BHP, zakresem informacji objętych tajemnicą służbową, wersja do edycji

Wycofanie PIT-2  wersja do edycji

 

 

Oświadczenie o zmianie rachunku bankowego

Wniosek urlopowy – PDF , wersja do edycji

Wniosek odbiór dnia wolnego – PDF , wersja do edycji

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem

Informator “Nowy ład 2022”