Doradztwo finansowe i podatkowe dla firm, Warszawa
Mężczyzna przy nowoczesnym laptopie analizujący dane księgowe

Pozostałe usługi księgowe – piaseczno i okolice

  • bezpłatne doradztwo finansowe i podatkowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz wsparcie w podejmowaniu decyzji;
  • dbanie o terminowe płatności (ZUS i US);
  • bieżące informowanie o zmianach prawnych z zakresu księgowości;
  • sporządzanie sprawozdań do GUS;
  • sporządzanie indywidualnych raportów na potrzeby Klienta;
  • uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych;
  • reprezentacja w urzędach.

JPK

Weszły w życie nowe zasady kontroli podatkowej. Przepisy nałożyły na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Informacje te muszą być generowane i przesyłane w wersji elektronicznej  w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

JPK, Jednolity Plik Kontrolny – polski odpowiednik SAF-T, Standard Audit File for Tax. JPK został wprowadzony ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa.

logo JPK - jednolity plik kontrolny