JPK Piaseczno - Jednolity Plik Kontrolny Warszawa Ursynów - Tax Box

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony art. 193a ordynacji podatkowej przez Ministerstwo Finansów w celu uszczelnienia systemu podatkowego w Polsce. Jednolity Plik Kontrolny obowiązuje dla niektórych podmiotów od 1 lipca 2016 roku. Czym dokładnie jest JPK, kogo dotyczy oraz inne kwestie dotyczące tego rozwiązania przedstawiamy poniżej.

logo JPK - jednolity plik kontrolny

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolitym Plikiem Kontrolnym określa się dokumenty księgowe i inne szczegółowe dane podatkowe, przekazywane na żądanie organom kontroli podatkowej. Powinny być one generowane, przechowywane oraz przesyłane w formie elektronicznej w pliku XML. Wymagane jest zatem używanie odpowiednich systemów informatycznych, dzięki którym będzie możliwe stworzenie takiego pliku. JPK należy wysyłać w schemacie określonym przez Ministerstwo Finansów.

Kto jest zobligowany do przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Jeśli księgowość prowadzona jest przy użyciu programów księgowych (również arkuszy Excela), firmę obejmuje obowiązek wysyłania JPK. Od stycznia 2018 roku do wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego zobowiązane są nie tylko przedsiębiorstwa, ale także jednoosobowe działalności gospodarcze. Z tego rozwiązania płyną korzyści zarówno dla organu podatkowego, jak i podatnika – wśród nich m.in. odejście od papierowych druków, szybki dostęp do danych, sprawna kontrola podatkowa oraz automatyzacja. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego, skontaktuj się z naszym biurem podatkowym i rachunkowym  w Piasecznie.