Dodano przez taxbox-admin

Zmiany podatkowe 2021

KASY FISKALNE ONLINE W 2021 przedsiębiorcy z określonych branż będą musieli zainstalować kasy fiskalne on line -Od 1 stycznia 2021 roku obowiązek posiadania kasy on-line dotyczy: – świadczenia usług związanych z wyżywieniem – wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo – świadczenia usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania – sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw […]

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

W związku z ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, w celu systematycznego gromadzenia oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60 roku życia oraz na inne cele określone w ustawie tworzone są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Zgodnie z przepisami tej ustawy każdy podmiot zatrudniający co najmniej jedną osobę zatrudnioną […]

PESEL/NIP dla cudzoziemca

W poprzednich latach na formularzach PIT-11 cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL/NIP wpisywany był ciąg tych samych cyfr np.: 11111111111 czy 99999999999. Z otrzymanych informacji z Urzędu Skarbowego wynika, że na PIT-11 za 2020 będzie obowiązkowe wpisywanie poprawnego nr NIP/PESEL, informacje PIT-11 cudzoziemca który nie posiada nr PESEL/NIP nie będzie przyjęty przez urząd. Jak uzyskać PESEL lub […]

PFR

Poniżej przykładowa korespondencja z banku: Szanowni Państwo, Przypominamy, że obowiązkiem beneficjenta programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” („Program”) jest dostarczenie do dnia 31 grudnia 2020 r. dokumentów potwierdzających, że wszystkie osoby, które składały w imieniu beneficjenta wnioski o udzielenie subwencji finansowej (w tym podpisywały umowę subwencji finansowej), a także […]

Nieruchomość poza terytoriom RP koszty/przychody

Podatek CIT Jeżeli spółka zarejestrowana na terytorium RP zakupi nieruchomość poza terytorium kraju i będzie tam wykonywać cześć swojej działalności zgodnie z art 4a pkt 11 oznacza że spółka posiada zagraniczny zakład. Przykładowo gdyby nieruchomość znajdowała się w Hiszpania to z art 6 pkt 1 oraz art. 23 pkt 1 Umowy międzynarodowej pomiędzy Hiszpania a […]

Sprawy urzędowe

Mikrorachunek podatkowy (VAT, PIT, CIT), można sprawdzić wpisując nr NIP w generatorze: GENERATOR MIKRORACHUNKU  Numer rachunku składkowego ZUS można sprawdzić klikając tutaj: WYSZUKIWARKA RACHUNKU ZUS  Podatki z tytułów: karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD) należy wpłacać na rachunek bankowy wskazany przez właściwy urząd skarbowy. Opłaty skarbowe np. z […]

Kasy fiskalne

ZWOLNIENIE Z KAS FISKALNYCH Na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwalnia w niektórych przypadkach z obowiązku stosowania kas fiskalnych nie dłużej niż do 31.12.2021 r, min: Poz 37 załącznika w/w rozporządzenia: „Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników […]

BDO

Od 01.01.2019r. przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady inne niż komunale, mają obowiązek rejestracji w specjalnym systemie BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) Aby sprawdzić czy przedsiębiorca podlega rejestracji BDO może wypełnić ankietę klikając tutaj:  ANKIETA BDO Przedsiębiorcy zobowiązani do rejestracji BDO Obowiązkowi złożenia wniosku i rejestracji podlegają podmioty, do których ma […]

Podatek u źródła

Podatek u źródła jest podatkiem ryczałtowym w zależności od rodzaju transakcji stawka może wynieść od 10% do 20%, na podstawie umowy międzynarodowej pomiędzy polską a Unią Europejską może być wprowadzony inny przelicznik. Podatek u źródła dotyczy zarówno spółek jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z pewnymi wykluczeniami min: – wartość należności przekracza 2 mln […]

Nieruchomości – sprzedaż, wynajem, zarządzanie

Nieruchomości – sprzedaż, wynajem, zarządzanie Sprzedaż – zwolnienie z VAT Sprzedaż nieruchomości (mieszkanie, dom, magazyn) w ramach prowadzonej działalności PKD 68.10.Z na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 może skorzystać ze zwolnienia VAT, po warunkiem że: – Dostawa nie jest w ramach pierwszego zasiedlenia a od pierwszego zasiedlenia upłynęły co najmniej 2 lata od […]