Składki ZUS wspólników spółek z o.o.

W przypadku spółek z o.o. gdzie jeden ze wspólników ma większość udziałów natomiast pozostali posiadają jedynie po kilka w ostatnim czasie ZUS coraz częściej wydaje decyzje stwierdzając, że spółka jest jednoosobowa, w tym przypadku większościowy wspólnik podlega obowiązkowemu zgłoszeniu do ZUS również za okresy wsteczne. Skutkuje to koniecznością odprowadzania składek ZUS i w tym składki zdrowotnej na zasadach wprowadzonych przez „Polski ład”. ZUS w swoich decyzjach nie podaje jaka ilość udziałów musi posiadać mniejszościowy wspólnik (czy jest to 10 % udziałów czy więcej) aby większościowy udziałowiec nie podlegał obowiązkowemu zgłoszeniu do ZUS.

W celu uniknięcia dodatkowych stosowne byłoby przeanalizowanie struktury udziałów i ewentualne dokonanie zmian.

ZUS w uzasadnieniach powołuje się na utrwaloną linię orzeczniczą, że posiadanie małej ilości udziałów przez mniejszościowego udziałowca ma jedynie charakter iluzoryczny a w tym przypadku spółkę należy traktować jako jednoosobową co natomiast skutkuje obowiązkowym objęciem systemem ubezpieczeń społecznych. ZUS również podważa zatrudnienie większościowego udziałowiec w tej spółce uznając, że taki stosunek pracy „z sobą samym” jest pozbawiony swojej konstrukcyjnej cechy podporządkowania pracowniczego w procesie świadczenia pracy.