Bony - podatek VAT i CIT

Bony Podatek VAT Na gruncie podatku VAT rozróżniamy 2 rodzaje…

Split Payment - Mechanizm podzielonej płatności

Zgodnie z art 108a ustawy o podatku od towarów i usług 1.…

Zryczałtowany podatek dochodowy

Wyłączenia opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:PKWiU…

Szkolenia – zwolnienia przedmiotowe z kas fiskalnych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia…

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług przez podatnika korzystającego ze zwolnienia VAT

Ponieważ zgodnie z art 28b ust 1-3 ustawy o VAT miejsce opodatkowania…

Indywidualny rachunek podatkowy - mikrorachunek

Z końcem 2019 roku są nieaktywne dotychczasowe numery na, które…

Zwolnienie z podatku PIT do 26-go roku życia

Od 01.08.2019r. osoby do 26 lat pracujące na etacie lub na podstawie…