Prowizja oraz dostawa dla kontrahenta z innego kraju UE związana z nieruchomością na terenie Polski

Faktura za prowizje dla kontrahenta z i innego kraju UE

Zgodnie Art. 28b. ust. 1 Ustawy o dodatku od towarów i usług miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

W związku z powyższym polski przedsiębiorca wystawi fakturę za prowizję ze stawką NP oraz adnotacją „Odwrotne obciążenie” (Reverse charge) za usługi pośrednictwa w sprzedaży towarów lub usług dla przedsiębiorcy posiadającego siedzibę na terenie innego kraju. Dotyczy to sytuacji gdy obaj przedsiębiorcy zarejestrowani są do wewnątrzwspólnotowej wymiany. Ponieważ faktura będzie dotyczyła tylko prowizji a nie dostawy towarów lub usług, stawkę NP zastosujemy również jeżeli polski przedsiębiorca wystawi fakturę za prowizję z tytułu dostarczonych towarów lub świadczonych usług na terytoriom Polski i/lub związanych z nieruchomością położoną na terenie Polski.

Usługi lub dostawa towarów dla kontrahenta z i innego kraju UE związana z nieruchomością położoną na terenie Polski

Od powyższej zasady są wykluczenia określone w ustawie VAT art od 28d do 28o. Wykluczenia te dotyczą min. dostawy towarów lub świadczenia usług związanych z nieruchomością położoną na terytoriom Polski

Przy dostawie towarów lub świadczeniu usług dla kontrahenta zagranicznego gdy dostawa towaru lub świadczenie usług będzie na terytorium Polski jeżeli przedmiot dostawy towarów lub świadczenia usługi jest związany z nieruchomością położoną na terytorium Polski zgodnie z zgodnie z art. 28e ustawy VAT miejsce świadczenia usług jest terytoriom kraju i Polski sprzedawca wykazuje sprzedaż ze stawką krajową.

Zgodnie z Art. 31a ust 2 lit m i n Rozporządzenia wykonawczego Rady UE nr 282/2011 z dnia 15.03.2011 r. za usługi związane z nieruchomością uznaje się instalację, montaż, naprawę maszyn i sprzętu które poza zamontowaniu są uznawane za nieruchomość.

Oznacza to że jeżeli będzie montaż maszyny (bez względu z czy to będzie usługa czy towar) dla Niemca w hali położonej na terytorium Polski i po zamontowaniu będzie stanowiło integralną całość i łącznie całość będzie traktowane jako nieruchomość należy wystawić fakturę ze stawka krajową.