Zryczałtowany podatek dochodowy

Wyłączenia opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

PKWiU 85 Usługi w zakresie edukacji

 

Wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PKWiU 62.02.2 Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego – 17 %

PKWiU 63.11.1 Usługi przetwarzania danych; usługi zarządzania stronami internetowym (hosting) oraz pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych – 17 %

PKWiU 63.11.12  Usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting) – 17 %

PKWiU 96.02.19.0 Pozostałe usługi kosmetyczne – 8,5 %