Podatek u źródła

Podatek u źródła jest podatkiem ryczałtowym w zależności…

Nieruchomości - sprzedaż, wynajem, zarządzanie, amortyzacja

Nieruchomości - sprzedaż, wynajem, zarządzanie Sprzedaż…

Wysyłka sprawozdania do KRS

Aby zalogować się na S24 należy kliknąć Tutaj Aby założyć…

Profil zaufany

Zakładanie profilu zaufanego Aby założyć profil zaufany…

Dywidenda / Wynagrodzenie zarządu

DYWIDENDA Dywidenda z tytułu udziału w zyskach osób prawnych…

Środek trwały - sprzedaż, wycofanie, darowizna

Wartość początkowa środka trwałego W przypadku zakupu np.…

Transakcje UE przy zwolnieniu z VAT

W przypadku przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia w podatku…

Nowa matryca stawk VAT

Od 1 lipca 2020 r. obowiązują nowa matryca stawek VAT. W załączniku…

Podpisywanie sprawozdania finansowego – format XML

Zapisane w formacie XML należy popisać profilem zaufanym lub…

Przekształcenie działalności gospodarczej w sp. z o.o.

Zgodnie z art. 93 a. § 1 Ustawy Ordynacja podatkowa w przypadku…