PFR

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z subwencji finansowej PFR po upływie roku od przyznania tej subwencji otrzymają za pośrednictwem bankowości elektronicznej propozycję rozliczenia przyznanej subwencji finansowej.

Propozycja rozliczenia tej subwencji będzie wstępnie przygotowana w bankowości elektronicznej, na której po zapoznaniu można nanieść zmiany lub zaakceptować bez wprowadzania zmian.

Maksymalnie w ciągu 10 dni po upływie roku od otrzymania subwencji należy zaakceptować propozycje rozliczenia i wysłać formularz za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Następnie (również za pośrednictwem bankowości elektronicznej) zostanie przesłana decyzja oraz harmonogram spłaty. Zgodnie z tymi dokumentami należy rozliczyć się z otrzymanej subwencji.

Więcej informacji o rozliczeniu subwencji oraz warunkach umorzenia może przedsiębiorca otrzymać: