Sprawy urzędowe

Mikrorachunek podatkowy (VAT, PIT, CIT), można sprawdzić wpisując nr NIP w generatorze: GENERATOR MIKRORACHUNKU 

Numer rachunku składkowego ZUS można sprawdzić klikając tutaj: WYSZUKIWARKA RACHUNKU ZUS 

Podatki z tytułów: karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD) należy wpłacać na rachunek bankowy wskazany przez właściwy urząd skarbowy.

Opłaty skarbowe np. z tytułu zaświadczenia o niezaleganiu w US, pełnomocnictwa należy wpłacać na rachunki bankowe wskazane przez właściwe Urzędy Miasta.