Umowa zlecenie obcokrajowiec – formularze do pobrania

Oświadczenie obcokrajowca – PDF , wersja do edycji

Kwestionariusz zleceniobiorcy – PDF   wersja do edycji

PIT-2 wersja 9  (obowiązująca od 01.01.2023 r.),

Wniosek pracownika o wypłacanie wynagrodzenia w gotówce – PDF ,  wersja do edycji  (*dot. jeżeli wynagrodzenie wypłacane będzie gotówką)

Deklaracja o rezygnacji z PPK (*dotyczy osób do 55 lat i opłacania pełnych składek ZUS)

 Wniosek o zawarcie umowy PPK (*dotyczy osób od 55 lat i opłacania pełnych składek ZUS)

Klauzula informacyjna RODO – PDF  wersja do edycji

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – PDF ,  wersja do edycji

Wniosek zgłoszenia członka rodziny do ubezp. zdrowotnego ZUS ZCNA – PDF wersja do edycji

Ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy – PDF wersja do edycji

Oświadczenie o zmianie rachunku bankowego