Odliczenie VAT od niezarejestrowanego kontrahenta

W przypadku otrzymania faktur od kontrahenta niezarejestrowanego zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nabywcy mogą odliczyć VAT gdy spełnione są 4 warunki:

1. TSUE nr C 342/87 – wyrok transakcja (dostawa/usługa) wykazana na fakturze została faktycznie wykonana, jest to czynność opodatkowana oraz u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy

2. TSUE nr C-438/09 faktura zawiera informacje niezbędne do ustalenia tożsamości osoby, która ją wystawiła oraz wskazuje przedmiot dostawy lub rodzaj usługi

3. TSUE C-80/11 i C-142/11 nabywca nie wiedział i nie przewidywał, że transakcja wiązała się z przestępstwem popełnionym przez dostawcę lub inny podmiot na wcześniejszym etapie obrotu

4. TSUE C-33/13 nabywca dokonał weryfikacji wiarygodności sprzedawcy