Dodano przez taxbox-admin

Wysyłka sprawozdania do KRS

Aby zalogować się na S24 należy kliknąć Tutaj  Aby założyć nowe konto należy kliknąć Tutaj    następnie wybrać „Utwórz konto”   Sprawozdanie wysyłamy za pośrednictwem strony: klikając Tutaj wybierając zakładkę: „Bezpłatne zgłoszenia dokumentów finansowych”. Następnie należy się zalogować i wybrać „Przygotowanie i składanie zgłoszeń”

Profil zaufany

Zakładanie profilu zaufanego Aby założyć profil zaufany należy się zarejestrować klikając Tutaj Następnie udać się do dowolnego urzędu skarbowego lub ZUS aby potwierdzić dane. Podpisywanie profilem zaufanym Profilem zaufanym podpisujemy klikając Tutaj  Następnie wybieramy: Wybierz dokument z dysku > Podpisz > przekierowanie na stronę profilu zaufanego > Logowanie > Podpisz profilem zaufanym > Pobierz dokument […]

Dywidenda / Wynagrodzenie zarządu

DYWIDENDA Dywidenda z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi przychód z kapitałów pieniężnych. Przychód z dywidend powstaje w chwili ich faktycznego otrzymania i nie dotyczy dywidend należnych ale nie wypłaconych. Wypłacona dywidenda nie stanowi kosztów uzyskania przychodów dla spółki. Art. […]

Środek trwały – sprzedaż, wycofanie, darowizna

Sprzedaż środka trwałego: Dokumentacja – faktura VAT, sprzedany środek trwały należy wykreślić z ewidencji środków trwałych dokumentem LT. Podatek PIT – w przypadku odpłatnego zbycia środka trwałego podstawą opodatkowania będzie wartość środka trwałego określonego na fakturze sprzedaży pomniejszona o ewentualną niezmotoryzowaną część. W przypadku gdy podatnik mógł ujmować w kosztach uzyskania przychodów miesięczne odpisy amortyzacyjne […]

Transakcje UE przy zwolnieniu z VAT

W przypadku przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia w podatku VAT, który nabywa usługę z innego kraju UE powinien: przed dokonaniem transakcji złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, w części C. 3 zaznaczyć poz 60. „podatnik niepodlegający obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny będzie świadczył lub świadczy usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, […]

Nowa matryca stawk VAT

Od 1 lipca 2020 r. obowiązują nowa matryca stawek VAT. W załączniku nr 3 do Ustawy o podatku od towarów i usług mamy wymienione towary i usługi na, które obowiązuje stawka 8%, w załączniku nr 10 ze stawką 5 %. Jeżeli danego towaru lub usługi nie ma w załącznikach należy zastosować stawkę właściwą 23 %. […]

Podpisywanie sprawozdania finansowego – format XML

Zapisane w formacie XML należy popisać profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym. Profil zaufany można założyć za pośrednictwem banku lub należy zarejestrować się klikając tutaj, następnie udać się do dowolnego urzędu skarbowego lub do ZUS aby potwierdzić swoje dane. Profilem zaufanym podpisujemy przez stronę:gov.pl   klikając tutaj   następnie wybieramy: Podpisz lub sprawdź dokument > Wybierz dokument z dysku […]

Przekształcenie działalności gospodarczej w sp. z o.o.

Zgodnie z art. 93 a. § 1 Ustawy Ordynacja podatkowa w przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o., spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach podatkowych przekształconej działalności gospodarczej. Oznacza to, że jeżeli prowadzonej działalności gospodarczej przysługiwało prawo do składania deklaracji VAT kwartalnie spółka ma również do tego prawo bez […]

Samochód w firmie – Limity KUP

Limity kosztów uzyskania przychodów wydatków na paliwo i koszty eksploatacji dot. samochodu osobowego wykorzystywanego zarówno prywatnie jak i do działalności gospodarczej: 20 % – samochód stanowiący własność przedsiębiorcy ale niestanowiący środka trwałego w prowadzonej działalności. Podstawa prawna: Art. 23. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: pkt […]

Usługi budowlane B2C – Obowiązek podatkowy, kasa fiskalna, faktury

Ewidencjonowanie na kasie fiskalnej usług budowlanych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Z § 6 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie kas wynika, iż paragon należy wystawić w dniu wykonania usługi również części (art. 19a ust 2 ustawy o VAT) nie później niż otrzymanie części lub całości zapłaty. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących […]