Zmiana terminów, Inne – COVID-19

Zmiana terminów w związku z koronawirusem

Czego dotyczy

Obecnie

Po zmianach

Sporządzenie sprawozdania

31 marca

30 czerwca

Zatwierdzenie sprawozdania

30 czerwca

30 września

Przekazania szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przez podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe

30 kwietnia

31 lipca

CIT – 8 za 2019

30 kwietnia

31 maja

Zeznanie PIT za 2019 r.

30 kwietnia

31 maja

Zapłata zaliczek na PIT od wynagrodzeń przez pracodawców i zleceniodawców za marzec i kwiecień br.

20 kwietnia – za marzec

20 maja – za kwiecień

1 czerwca

Zapłata podatku od przychodów z wynajmowanych budynków (w PIT i w CIT)

20 kwietnia – za marzec

20 maja – za kwiecień

20 czerwca – za maj

20 lipca

Zgłoszenie szefowi KAS płatności na rachunek spoza białej listy

3 dni

14 dni

Raty podatku od nieruchomości płacone przez przedsiębiorców za kwiecień, maj i czerwiec (uwaga: o przesunięciu terminów zdecydują radni danej gminy w uchwale)

15 kwietnia

15 maja

15 czerwca

do 30 września

Zapłata po raz pierwszy podatku od sprzedaży detalicznej

1 lipca

1 stycznia 2021r.

Zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

13 kwietnia

31 lipca 2020 r.

– wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

– Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwie

tnia na 1 lipca 2020 r.;

– Przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;

– Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;

– Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.

– Przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;

– Odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;

– Możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy;

Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku

Umożliwienie podatnikom CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od d

ochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. Warunek to osiągnięcie w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej 50 proc.

1 reply

Trackbacks & Pingbacks

Comments are closed.