Tarcza antykryzysowa – Świadczenie postojowe

W związku z przestojem w następstwie COVID-19 można ubiegać się o świadczenie wysokości 2080 zł (80% min. wynagrodzenia). Świadczenie jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Mogą skorzystać samozatrudnieni korzystający z Ulgi na start oraz ulgi w ramach Małego ZUS plus (MDG+). Z pomocy mogą korzystać samozatrudnieni oraz przedsiębiorcy zatrudniający do 50 pracowników (w tym umowy zlecenie ze składkami społecznymi, bez znaczenia zleceniobiorcy tylko ze zdrowotną)

Jeżeli sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie pomoc można otrzymać maksymalnie trzy razy. Świadczenie po raz kolejny można otrzymać nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wcześniej przyznanego świadczenia.

Świadczenie postojowe można łączyć ze zwolnieniem z opłat do ZUS oraz z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym.