Tarcza antykryzysowa – Świadczenie postojowe dla zleceniobiorcy

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA ZLECENIOBIORCÓW

Wypłata świadczenia postojowego dla zleceniobiorców, w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa w wysokości 2080 zł (80% min. wynagrodzenia). Świadczenie jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Gdy miesięczny przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 1299,99 zł (50 % min. wynagrodzenia), świadczenie postojowe wynosi sumę wynagrodzeń z tyt. umów cywilnoprawnych z miesiąca poprzedniego. (np. jeżeli ktoś złoży wniosek o postojowe w kwietniu a w marcu 2020 wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie wynosiło 1000 zł to dostanie 1000 zł., a nie 2080 zł).