Tarcza antykryzysowa – Odroczenie składek ZUS

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI LUB ROZŁOŻENIE NA RATY NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK NALEŻNYCH ZA OKRES OD STYCZNIA 2020 R. (BEZ OPŁATY PROLONGACYJNEJ).

– Warunki uzyskania pomocy:

Bez znaczenia od kiedy prowadzona jest działalność oraz czy był spadek lub utrata przychodów.

– Wykluczenia z uzyskania pomocy:

Skorzystanie z odroczenia terminu płatności nie wyklucza możliwości skorzystania z innych form wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej.

– Dokumenty oraz terminy złożenia:

Wniosek można złożyć przed terminem płatności, jeżeli wniosek zostanie złożony po terminie płatności ZUS naliczy odsetki za zwlokę na dzień złożenia wniosku.

Wniosek do pobrania: Tutaj 

Wniosek można złożyć:

– elektronicznie (zgodnie z instrukcją) – Instrukcja

– pocztą

– do skrzyni wystawionej przez placówki ZUS.