Indywidualny rachunek podatkowy – mikrorachunek

Z końcem 2019 roku są nieaktywne dotychczasowe numery na, które wpłacane były zobowiązania podatkowe z podziałem na osobne numery rachunków VAT, PIT i CIT.

Od 01.01.2020 roku wprowadzony został indywidualny numer podatkowy. Podatki VAT, PIT i CIT należy wpłacać na jeden i stały mikrorachunek, dotyczy również zobowiązań podatkowych z przed 01.01.2020r.

Swój mikrorachunek każdy może sprawdzić na https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego. Do wygenerowania mikrorachunku przedsiębiorca będzie potrzebował nr NIP, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nr PESEL.