Zwolnienie z podatku PIT do 26-go roku życia

Od 01.08.2019r. osoby do 26 lat pracujące na etacie lub na podstawie umów cywilno-prawnych mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego po złożeniu stosownego oświadczenia pracodawcy.

Przychody do kwoty 85 528 zł są zwolnione z podatku dochodowego, przychody powyżej tej kwoty będą opodatkowane wg skali podatkowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w wieku do 26 lat nie będą mogły skorzystać ze zwolnienia.