Wysyłka sprawozdania do KRS

Aby zalogować się na S24 należy kliknąć Tutaj 

Aby założyć nowe konto należy kliknąć Tutaj    następnie wybrać „Utwórz konto”

 

Sprawozdanie wysyłamy za pośrednictwem strony: klikając Tutaj wybierając zakładkę: “Bezpłatne zgłoszenia dokumentów finansowych”. Następnie należy się zalogować i wybrać „Przygotowanie i składanie zgłoszeń”

 

Sprawozdanie wysyłamy za pośrednictwem strony:   klikając tutaj  

– Wybieramy zakładkę: Bezpłatne zgłoszenia dokumentów finansowych > Logowanie > Przeglądanie i składanie zgłoszeń > Dodaj zgłoszenie > wpisuje nr KRS> Wybierz dalej > Nazwa robocza zgłoszenia – Sprawozdanie finansowe 2019 > Okres – 01.01.2019- 31.12.2019 (okres podanym na sprawozdaniu) > Wybierz rodzaj zgłoszenia – Składanie sprawozdań finansowych i innych dokumentów finansowych >

– Dodaj dokument > Data sporządzenia dokumentu – > Rodzaj dokumentu – Roczne sprawozdanie finansowe > Plik dokumentu – Wybierz plik – wskazuje podpisany e-puapem XML: Roczne sprawozdanie finansowe – XML> Zapisz

– Dodaj dokument > Data sporządzenia dokumentu – > Rodzaj dokumentu – Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego > Plik dokumentu – Wybierz plik – wskazuje podpisany PDF: Uchwała 1 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego -PDF > Zapisz >

– Dodaj dokument > Data sporządzenia –> Rodzaj dokumentu – Uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty > Plik dokumentu – Wybierz plik – wskazuje podpisany PDF: Uchwała 2 podziale zysku bądź pokryciu straty – PDF> Zapisz

– Dalej > Zaznaczam że oryginał dokumentu został podpisany przez kierownika jednostki > Weryfikuje zgłoszenie > Zapisz >Zaznaczam członka zarządu > Wybierz – loguje się do ePuap > podpisz profilem zaufanym> przekierowanie na S24 > Wyślij zgłoszenie do repozytorium DF.