Transakcje UE przy zwolnieniu z VAT

W przypadku przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia w podatku VAT, który nabywa usługę z innego kraju UE powinien:

  • przed dokonaniem transakcji złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, w części C. 3 zaznaczyć poz 60. „podatnik niepodlegający obowiązkowi rejestracji jako podatnik VAT czynny będzie świadczył lub świadczy usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy, lub będzie nabywał lub nabywa usługi, do których stosuje się art. 28b ustawy, jeżeli usługi te stanowiłyby u podatnika import usług„ oraz wskazać datę transakcji w poz 61 Przewidywana data rozpoczęcia dokonywania czynności wymienionych w poz. 58, 59 lub 60”

    W przypadku gdy podatnik był wcześniej był zarejestrowanym podatnikiem VAT i po skorzystaniu ze zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy VAT, przed dokonaniem transakcji złożyć zgłoszenie aktualizacyjne VAT-R i w części C. 1. w zaznaczyć pole 30 „podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy” praz w polu 38 wskazać datę od kiedy korzysta ze zwolnienia następnie wypełnić w części C. 3. pozycje 60 i 61 jak wyżej.

  • transakcje należy rozliczyć na deklaracji VAT-9M.