Tarcza antykryzysowa – Dofinansowanie do wynagrodzeń z UP

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA OBJĘTEGO PRZESTOJEM EKONOMICZNYM

Dofinansowanie wynagrodzenia brutto w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, to jest 1300 zł z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 1 533,09 zł netto, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od wysokości przyznanego świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Mikroprzedsiębiorca może skorzystać jednocześnie z „Dofinansowania do wynagrodzeń” i z „Niskooprocentowanej pożyczki”.

Wynagrodzenie „przestojowe” może zostać obniżone nie więcej niż o maksymalnie 50%, jednak nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie (2600 zł brutto) za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie przysługuje przez okres 3 miesięcy od złożenia wniosku.