Podpisywanie sprawozdania finansowego – format XML

Zapisane w formacie XML należy popisać profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym.

Profil zaufany można założyć za pośrednictwem banku lub należy zarejestrować się klikając tutaj, następnie udać się do dowolnego urzędu skarbowego lub do ZUS aby potwierdzić swoje dane.

Profilem zaufanym podpisujemy przez stronę:gov.pl  klikając tutaj  następnie wybieramy: Podpisz lub sprawdź dokument > Wybierz dokument z dysku > Podpisz > przekierowuje na stronę logowania profilu zaufanego > Logowanie > Podpisz profilem zaufanym > Pobierz dokument ze swoim podpisem na dysk lokalny.

W jednym pliku XML muszą znajdować się podpisy wszystkich członków zarządu.