Czym zajmuje się biuro rachunkowe?

Najczęściej są to podmioty gospodarcze, które świadczą kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie prowadzenia księgowości, dokumentacji płacowej i kadrowej oraz rozliczeń z ZUS na rzecz innych podmiotów gospodarczych, instytucji, organizacji oraz osób fizycznych. Zleceniodawca zleca, a biuro rachunkowe jako zleceniobiorca, wykonuje i wypełnia obowiązki, które ciążą na zleceniodawcy z tytułu prowadzenia działalności. Innymi słowy, biuro rachunkowe działa w imieniu klienta na podstawie podpisanej z nim umowy i wyręcza go w zakresie jego obowiązków finansowo-księgowych. Czym dokładnie zajmują się biura rachunkowe?

Co dokładnie robi biuro rachunkowe?

W ogromnym skrócie, biura świadczą kompleksowe usługi z zakresu rachunkowości, co obejmuje m.in. księgowanie dokumentów sprzedażowych i zakupowych oraz zajmowanie się przepływem środków finansowych. Niemniej jednak, zakres działania biura rachunkowego może być znacznie szerszy i obejmować szeroko pojęte rozliczenia z ZUS, doradztwo podatkowe i finansowe, księgowość, kadry i płace oraz JKP.

Księgowość – w zakresie usług księgowych biuro rachunkowe oferuje prowadzenie księgowości. Obejmuje to zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i duże spółki. Przykładowe czynności, które wchodzą w zakres księgowości to m.in.:

 • prowadzenie ksiąg handlowych, prowadzenie KPiR (Księgi Przychodów i Rozchodów), ewidencji przychodów (Ryczałt),
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie VAT, PIT,
 • ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, tworzenie planu kont i polityki rachunkowości,
 • sporządzanie deklaracji PIT, CIT, VAT,
 • na życzenie klienta sporządzanie sprawozdań do GUS oraz innych organizacji,
 • wysyłanie deklaracji podatkowych w imieniu klienta w określonym terminie, który został wskazany w przepisach podatkowych.

Kadry i płace – obejmuje naliczanie płac oraz obsługę kadrową. Biuro rachunkowe wykonuje takie czynności, jak:

 • naliczanie i sporządzanie list płac,
 • przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do akt osobowych pracowników,
 • przygotowywanie i sporządzanie umów związanych z nawiązywaniem lub rozwiązywaniem umów o pracę, przygotowywanie umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, rozliczeń ZUS i PFRON,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy i ewidencji nieobecności (m.in. zwolnienia lekarskie, urlopy wypoczynkowe, urlopy macierzyńskie),
 • przekazywanie do ZUS-u wniosków o zasiłek chorobowy i macierzyński i innych dokumentów dotyczących właściciela i pracowników,
 • sporządzanie deklaracji podatkowej,
 • sporządzanie raportów rozliczeniowych, które co miesiąc przekazywane są drogą elektroniczną do ZUS-u,
 • wyprowadzenie zaległości ZUS (audyt naliczonych list płac i złożonych deklaracji do ZUS, uporządkowanie akt pracowniczych, a także korygowanie naliczonych składek ZUS i deklaracji ZUS),
 • sporządzanie deklaracji dotyczących wpłat na PFRON oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowania osób niepełnosprawnych.

Rozliczenia z ZUS – corocznym rozliczeniom podlega każde przedsiębiorstwo, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Biuro rachunkowe wyręcza klientów w przygotowywaniu formalności związanych z rozliczeniami podatkowymi, sporządzaniu deklaracji ZUS, zgłaszaniu pracowników, przedsiębiorców i zleceniobiorców do ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych, prowadzeniu rozliczeń składek, a także wspiera klientów podczas ewentualnych kontroli oraz reprezentuje klientów w Zakładach Ubezpieczeń Społecznych, ZUS i Urzędach Skarbowych, US.

Inne popularne usługi świadczone przez biura rachunkowe to m.in. doradztwo podatkowe i finansowe w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz wsparcie w podejmowaniu decyzji, a także obsługa JPK. Jednolity Plik Kontrolny, JPK, to dokument elektroniczny związany z kwestiami podatkowymi dotyczącymi prowadzonej działalności. Biuro rachunkowe zajmuje się pomocą w przygotowaniu, wygenerowaniu oraz przesłaniu dokumentu. Dokładny zakres usług świadczonych przez dane przedsiębiorstwo zależy jednak od jego oferty.