Ulga na start- wszystko co musisz wiedzieć

W dzisiejszych czasach istnieje wiele możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie swojej własnej działalności gospodarczej. Jedną z nich jest tak zwana Ulga na start. Dzięki niej istnieje możliwość obniżenia wysokości składek wpłacanych do Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych. Nie jest ona jednak przeznaczona dla każdej osoby prowadzącej działalność. Dowiedz się, dla kogo przeznaczona jest Ulga na start, z jakich składek zwalnia, ile trwa i co zrobić po jej zakończeniu.

Ulgi przysługujące nowym przedsiębiorcom

Najchętniej wybieraną formą prawną wśród polskich przedsiębiorców jest działalność gospodarcza. Jej założenie jest bardzo proste i całkowicie darmowe. Ponadto nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać z dwóch ulg dla nowych firm – Ulgi na start oraz preferencyjnych składek ZUS.

Ile trwa ulga na start?

Ulga na start polega na zwolnieniu z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych przez maksymalnie sześć pełnych miesięcy od podjęcia działalności gospodarczej. Nie dotyczy ona jednak składek zdrowotnych, które podmioty prowadzące działalność gospodarczą muszą finansować w całości z własnych środków, niemniej jednak każdy przedsiębiorca może odliczyć część składki zdrowotnej od podatku.

Dla kogo jest ulga na start?

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek posiadania i opłacania składek ZUS z własnych środków już od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do momentu jej zawieszenia lub zamknięcia, niemniej jednak program rządowy pozwala na obniżenie związanych z tym kosztów na okres wynoszący sześć miesięcy.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców z Ulgi na start mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, które decydują się na prowadzenie działalności po raz pierwszy w życiu lub otwierają ją ponownie po upływie minimum 60 miesięcy od dnia jej zawieszenia lub zakończenia oraz nie wykonują jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Ze zwolnienia mogą skorzystać również rolnicy lub domownicy, którzy zaczynają prowadzić działalność gospodarczą.

Z jakich składek zwalnia ulga na start?

W okresie korzystania z Ulgi na start przedsiębiorcy przez sześć pełnych miesięcy są zwolnieni z płacenia składek:

  • na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe i ubezpieczenie wypadkowe),
  • na Fundusz Pracy,
  • na Fundusz Solidarnościowy.

Jak już wspominaliśmy, nie obejmuje ona ubezpieczenia zdrowotnego. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i co miesiąc opłacać składkę zdrowotną. Ponadto na czas korzystania ze zwolnienia z płacenia ze składek przedsiębiorcy mogą także zgłosić członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. W okresie trwania Ulgi na start przedsiębiorca nie płaci składek i nie odkłada ich na emeryturę bądź rentę, a w konsekwencji w razie choroby czy wypadku nie otrzyma świadczeń.

Ponadto zwolnienie z ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy dotyczy wyłącznie osoby prowadzącej działalność – pracownicy, zleceniobiorcy czy osoby współpracujące będą objęte ubezpieczeniami społecznymi od momentu rozpoczęcia działalności, a przedsiębiorca jest zobowiązany odprowadzać za nich składki od chwili ich zatrudnienia.

Jak zgłosić się do ZUS?

W celu skorzystania z Ulgi na start przedsiębiorca musi zgłosić się w ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającego się od cyfr 05 40 w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Co zrobić po zakończeniu ulgi?

Po upływie sześciu miesięcy przedsiębiorca będzie mógł ciągle korzystać z preferencyjnych składek ZUS i przez okres 24 miesięcy opłacać składki na ubezpieczenie społeczne w obniżonym wymiarze. Co ważne, zawieszenie działalności gospodarczej nie zatrzymuje trwania ulgi i jest ona liczona bez względu na aktywność firmy.