Pozostałe usługi

– bezpłatne doradztwo w działalności gospodarczej oraz wsparcie w podejmowaniu decyzji
– pilnujemy terminów płatności (ZUS i US)
– przypominamy o zmianach podatkowych
– sporządzanie sprawozdań do GUS
– sporządzanie indywidualnych raportów na potrzeby klienta
– uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych
– reprezentacja w urzędach

JPK

Weszły w życie nowe zasady kontroli podatkowej. Przepisy nałożyły na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych. Informacje te muszą być generowane i przesyłane w wersji elektronicznej  w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

JPK, Jednolity Plik Kontrolny – polski odpowiednik SAF-T, Standard Audit File for Tax. JPK został wprowadzony ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa.

biuro rachunkowe, księgowość, rachunkowość